Feilden Clegg Brandley的格洛斯特修道院改造工程获批

Feilden Clegg Bradley事情室设计了一个改造格洛斯特一处13世纪修道院的规划。该规划耗资580万英镑,将制作一座“语言教诲中央”。

三层楼的修建将代替19世纪以及20世纪制作的工业修建 ,即位于Blackfriars修道院东北角的原修建 。这个修道院是英国生存最佳的“多明我会”(Dominican)修道院,新的砖石布局修建填补了其天井的外不雅。修道院将成为一个大众场合,有着毗连天井以及新广场的大众路径。 该项目是格洛斯特都会中兴公司的一个主要工程之一 ,其方针是改造40座掩护名录上的修建,此中23座是一级掩护名录修建 。 改造后的教诲中央将为儿童提供语言讲授办事,重要是英语教诲较少的俄罗斯人、中国人以及阿拉伯人的孩子。华体会手机版app官网下载-最新版安卓版app下载
【读音】:

Feilden Clegg Bradleyshì qíng shì shè jì le yī gè gǎi zào gé luò sī tè yī chù 13shì jì xiū dào yuàn de guī huá 。gāi guī huá hào zī 580wàn yīng bàng ,jiāng zhì zuò yī zuò “yǔ yán jiāo huì zhōng yāng ”。

sān céng lóu de xiū jiàn jiāng dài tì 19shì jì yǐ jí 20shì jì zhì zuò de gōng yè xiū jiàn ,jí wèi yú Blackfriarsxiū dào yuàn dōng běi jiǎo de yuán xiū jiàn 。zhè gè xiū dào yuàn shì yīng guó shēng cún zuì jiā de “duō míng wǒ huì ”(Dominican)xiū dào yuàn ,xīn de zhuān shí bù jú xiū jiàn tián bǔ le qí tiān jǐng de wài bú yǎ 。xiū dào yuàn jiāng chéng wéi yī gè dà zhòng chǎng hé ,yǒu zhe pí lián tiān jǐng yǐ jí xīn guǎng chǎng de dà zhòng lù jìng 。 gāi xiàng mù shì gé luò sī tè dōu huì zhōng xìng gōng sī de yī gè zhǔ yào gōng chéng zhī yī ,qí fāng zhēn shì gǎi zào 40zuò yǎn hù míng lù shàng de xiū jiàn ,cǐ zhōng 23zuò shì yī jí yǎn hù míng lù xiū jiàn 。 gǎi zào hòu de jiāo huì zhōng yāng jiāng wéi ér tóng tí gòng yǔ yán jiǎng shòu bàn shì ,zhòng yào shì yīng yǔ jiāo huì jiào shǎo de é luó sī rén 、zhōng guó rén yǐ jí ā lā bó rén de hái zǐ 。